Szukaj

Znajdź swój własny, optymalny styl rozwiązywania problemów prawnych

Uczysz się na doświadczeniach. Analizuj więc zarówno swoje sukcesy, jak i swoje błędy - i ucz się z nich wszystkich. Opracowanie własnego stylu rozwiązywania problemów prawnych, który najlepiej wykorzysta Twoje mocne strony i ograniczy efekty Twoich słabości, zajmie Ci wiele lat. Istnieją jednak uniwersalne wytyczne, które pomogą Ci odnaleźć Twoją własną, optymalną drogę.


#1 Traktuj cały problem jako zintegrowaną całość.


Odsuń się wystarczająco daleko, aby zobaczyć duży obraz - cały las zamiast pojedynczych drzew - i miej na uwadze ten duży obraz, gdy myślisz o każdej jego części składowej. Czasem wszystkie aspekty danego problemu składają się na kompatybilny problem ogólny, który można rozwiązać za pomocą jednej strategii, rozwiązującej jednocześnie wszystkie problemy składowe. To działa, jeśli tylko jesteś w stanie zobaczyć cały problem jako zintegrowaną całość.


Staraj się rozwijać "widzenie peryferyjne", to jest zdolność widzenia tego, co dzieje się w całym otoczeniu, aby zrozumieć, jak się rzeczy łączą. Prawnicy z dobrze rozwiniętą umiejętnością widzenia peryferyjnego mogą mieć nadzwyczajną umiejętność patrzenia na problemy z wielu różnych perspektyw.#2 Identyfikuj elementy, które naprawdę mają znaczenie


Skuteczny prawnik, rozwiązujący problemy identyfikuje bardzo niewiele elementów - faktów, dowodów, aspektów prawa lub polityki - które najprawdopodobniej wpłyną na sposób rozwiązania problemu klienta. Spośród wielu istotnych faktów lub kwestii prawnych, w większości przypadków tylko nieliczne ostatecznie wpłyną na wynik sprawy. Strategiczna wizja zaczyna się od zdolności do przewidzenia, które elementy określą ten wynik.


#3 Identyfikuj decydujące zdarzenia


Najlepsze strategie opierają się na dokładnych przewidywaniach, że określony rodzaj przyszłego zdarzenia (lub niewielka liczba zdarzeń) spowoduje pożądany rezultat - o ile nastąpi to zdarzenie. Możesz myśleć o tym jako decydującym zdarzeniu, ponieważ jego wystąpienie skutecznie rozwiąże problem.


Gdy już wiesz, jakie to zdarzenia, skoncentruj swoje planowanie strategiczne na jego spowodowaniu. Zorganizuj swoją pracę tak, aby wywołać decydujące zdarzenie lub zaplanuj – w kierunku od przyszłości do teraźniejszości - to, co należy zrobić, aby zdarzenie nastąpiło. Takie planowanie nazywa się "mapowaniem wstecznym".


Skoncentruj swoją pracę na tym, co najprawdopodobniej rozwiąże sytuację na pożądanych warunkach. Twoja skuteczność rozwiązywania problemów będzie zależeć twojej umiejętności dokonania rozsądnego wyboru decydującego zdarzenia oraz zorganizowania i skoncentrowania wysiłku, aby je wywołać.


Często zdarzenia decydującego nie da się rozpoznać zaraz po rozpoczęciu pracy, ale gdy tylko stanie się to możliwe, skieruj na nie wszystkie Twoje wysiłki. Opracuj jedną lub więcej strategii zapasowych, na wypadek gdyby pierwotna strategia okazała się nieskuteczna. Możesz zidentyfikować alternatywne decydujące zdarzenia i zaplanować je, aby móc je wywołać, gdyby stały się potrzebne.


Oczywiście życie jest raczej przypadkowe i nigdy nie będziesz w stanie w pełni kontrolować sytuacji. Rozwiązywanie problemów zależy po części od zdolności do włączenia nieoczekiwanego elementu w ewoluujący już plan. Czasem prawnik nie tyle wywołuje zdarzenia, ile piastuje nad pieczę nad faktami i okoliczności, aby podryfowały w kierunku decydującego zdarzenia.


Za to czasem będziesz po prostu miał szczęście i dobrze, żebyś je wykorzystał. Zdarzenie może nastąpić niezależnie od Twoich wysiłków. Twoja głowa w tym, abyś rozpoznał potencjał zdarzenia i swoim działaniem nadał mu tę decydującą jakość.


#4 Podejmuj skalkulowane ryzyko


Rozpoznawaj ryzyko i decyduj, kiedy je podjąć a kiedy go unikać. Wielu problemów nie da się rozwiązać bez podejmowania ryzyka. Skalkulowane ryzyko to ryzyko, które podejmujesz po rozważeniu możliwych korzyści i szans na ich osiągnięcie oraz potencjalnych szkód i szans na ich odniesienie.


Prawnik o niskiej tolerancji na ryzyko może odrzucić strategie zawierające istotne elementy ryzyka, nawet jeśli cele klienta nie mogą zostać w pełni zrealizowane bez podejmowania ryzyka. I odwrotnie, niektórzy prawnicy mają przesadne wyobrażenie o własnych możliwościach i wybierają strategie wysokiego ryzyka bez obliczenia potencjalnych korzyści i szkód. Jeśli podejmiesz ryzyko nierozsądnie, stworzysz dodatkowe problemy i prawdopodobnie nie rozwiążesz pierwotnego problemu.#5 Pozwalaj umysłowi wędrować


Często najlepsze pomysły przychodzą do głowy w drodze do pracy, pod prysznicem, podczas mycia naczyń lub biegania. Wykonujesz wtedy mechaniczne czynności, uwalniając umysł od myślenia. Miej pod ręką kartkę i ołówek, a umysł niech swobodnie wędruje. Zapisuj pomysły i nie zgub kartki.


#6 Oprzyj się pokusie działania bez strategii


Działaj dopiero po tym, jak zrozumiesz, w jaki sposób twoje działania wpłyną na rzeczywiste zdarzenia. Działanie nie będzie strategiczne, jeśli jego ukrytą funkcją jest zaspokajanie Twoich potrzeb emocjonalnych prawnika - na przykład, dla ukrycia strachu, stworzenia uspokajającej iluzji robienia czegoś, nieprzyznania się do popełnionych wcześniej błędów, upuszczenia swojej złości lub po prostu dla wyrażenia Twojej osobowości . To, co sprawia że dobrze się czujesz, nie jest tożsame ze strategią. Działaj tylko gdy masz dowody, że działanie prawdopodobnie spowoduje pożądany rezultat.


Gdy zakończysz pracę nad daną sprawą, możesz zadać sobie pytania dotyczące obranej przez Ciebie strategii. Szukaj przeoczonych szans, polegania na nierealistycznych założeniach lub angażowania się w myślenie życzeniowe.

 • Jaki był twój cel?

 • Jaka była twoja strategia?

 • Jakie inne możliwe strategie rozważałeś i odrzuciłeś?

 • Dlaczego odrzuciłeś każdą z tych strategii?

 • Co skłoniło cię do przekonania, że ​​wybrana przez ciebie strategia rzeczywiście doprowadzi do ostatecznego celu?

 • Czy zrobiłeś wszystko, co niezbędne do zrealizowania wybranej strategii?

 • Czy zrobiłeś coś, co zakłóciło tę strategię?

 • Jeśli cel nie został osiągnięty, dlaczego tak się stało?

 • Jeśli cel został osiągnięty, czy spowodowała to twoja strategia? A może spowodowało to coś innego, na przykład błąd przeciwnika?

Dobra strategia jest efektem spokojnej refleksji.


#7 Panuj nad swoją osobowością


Większość prawników ma jakąś osobistą cechę, która, jeśli pozostanie niekontrolowana, będzie w taki czy inny sposób utrudniać rozwiązywanie problemów. Przykładem jest konfrontacyjna osobowość wyrażająca się we wrogości, podnoszeniu głosu i waleniu w stół przy rozwiązywaniu problemów. Czasami inscenizacja gniewu jest strategicznym komunikatem, że ​​działania strony przeciwnej są nie do przyjęcia. Ale równie często może ona przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Prawnicy, którzy automatycznie dążą do samospełnienia poprzez konfrontację, zazwyczaj nie zastanawiają się nad procesem rozwiązywania problemów. Konfrontacyjny ryk wynika raczej ze "strategicznego szaleństwa", które tylko kamufluje niepokój.


Jeśli to Ty dostaniesz się w szpony konfrontacyjnego prawnika, możesz z tego wyciągnąć korzyści. Wiem, że może Cię to dziwić, zwłaszcza jeśli jesteś młodym praktykiem, zaatakowanym przez bardziej doświadczonego kolegę. Jednak rozważ spokojnie, co się tak naprawdę dzieje. Głośna, wojownicza rozmowa często oznacza, że albo rozmówca wie, że ma słabą pozycję albo jest zbyt konfrontacyjny, aby być dobrym strategiem.


Jeśli to Ty jesteś osobą konfrontacyjną, możesz poprawić swoje umiejętności strategiczne, ucząc się kontrolowania tej cechy.# 8 Odkryj swoje mocne i słabe strony


Gdy spojrzysz wstecz na profesjonalną sytuację, która była dla Ciebie rozczarowaniem, podejmij krytykę swojej pracy. Odpowiedz sobie na pytania:

 • Czy jesteś w stanie rozpoznać punkty, w których mogłeś podjąć ważną decyzję, mogącą zmienić wynik sprawy?

 • Czy przygotowania potraktowałeś tak pobieżnie, że nie uzyskałeś wszystkich potrzebnych informacji? Albo, odwrotnie, czy było to tak niepotrzebnie wyczerpujące, że nie miałeś czasu na zrobienie innych rzeczy?

 • Czy istniała hipoteza lub rozwiązanie, które uświadomiłeś sobie zbyt późno? Czy dokładnie oceniłeś hipotezy lub rozwiązania? Co mogłeś zrobić lepiej?

Jeśli jesteś skłonny do autorefleksji i jeśli z pewną regularnością analizujesz swoją pracę związaną z planowaniem, możesz zauważyć pewne wzorce. Możesz dowiedzieć się, które elementy procesu rozwiązywania problemów prawnych przychodzą ci naturalnie, a które z nich musisz poprawić.


 • Czy czasem trudno Ci dostrzec okazję do zmiany sytuacji? Jeśli tak, możesz spróbować poprawić swoje umiejętności rozpoznawania problemów.


 • Czy ważne informacje dostrzegasz zbyt późno, aby z nich skorzystać? Podczas przygotowań możesz spróbować bardziej energicznie poszukiwać tego, czego jeszcze nie wiesz, a następnie wypełniać luki w informacjach.


 • Czy generujesz długą listę hipotez i rozwiązań, ale potem zazwyczaj wybierasz jedną niewłaściwą? Być może masz problem z umiejętnością krytycznego myślenia, który utrudnia Ci ocenianie i decydowanie.


Odkryj swoje mocne strony. W czym jesteś skuteczny? Jeśli zrozumiesz swoje mocne strony, będziesz wiedział, na czym możesz polegać.Źródła:

Richard E. Neustadt & Ernest R. May, Thinking in Time: The Uses of History for Decision-Makers (1986).

Sallyanne Payton, Is Thinking Like a Lawyer Enough?, 18 U. MIcH. J.L. REFORM, 233-236 (1985).

James Elkins, Thinking Like a Lawyer: Second Thoughts, 47 MERCER L. REV. 511-523 (1996).

Stefan Krieger, Richard Neumann, Essential Lawyering Skills, Wolters Kluwer (2015).

©2018 by joannaosiejewicz.