Szukaj

28. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej


W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filologii Obcych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej. Podczas konferencji zaprezentowano referaty z zakresu glottodydaktyki, translatoryki, komunikologii ogólnej, komunikologii specjalistycznej, lingwistyki kognitywnej oraz leksykografii. Mnie przypadł w udziale zaszczyt poprowadzenia panelu translatorycznego.W konferencji wzięło udział prawie 70 prelegentów reprezentujących polskie ośrodki naukowe. W tym szacownym gronie znalazł się również mój referat pt. "Analiza lingwistyczna listu pożegnalnego Kurta Cobaina – między poznaniem a prawdą sądową". Listy pożegnalne to taki rodzaj tekstów prawniczych, w których aspekty lingwistyczne odgrywają szczególną rolę. Dzięki badaniom m. in. z zakresu fonologii, semantyki i pragmatyki dyskursu można je wykorzystać dla ustalenia treści oświadczenia ofiary samobójstwa oraz jej motywów lub pobudek. Prowadzenie takich badań jest prawnie uzasadnione koniecznością udzielenia odpowiedzi na dwa pytania: po pierwsze, czy ofiara jest tą i jedyną osobą, która sporządziła list pożegnalny; po drugie, czy list pożegnalny jest jedynym dowodem świadczącym o prawdziwych motywach lub pobudkach skłaniających do samobójstwa. Celem referatu było omówienie zasad interpretacji listu pożegnalnego na przykładzie wyników analizy listu pożegnalnego Kurta Cobaina oraz wskazanie, w jaki sposób synteza takich wyników przyczynia się do ustalenia prawdy sądowej.
Konferencji towarzyszył niezapomniany koncert Trio Jazzowego w składzie: Konstanty Wileński (fortepian) Krzysztof Błaszkiewicz (kontrabas) i Janusz Młynarczyk (perkusja).Wieczór zakończył się wspólną, uroczystą kolacją w Pałacyku Zielińskiego. Kielce powitały nas i pożegnały wiosennie i ciepło.Zobacz także:

Co kryje list pożegnalny Kurta Cobaina?

©2018 by joannaosiejewicz.