Szukaj

12 warunków sukcesu w praktyce prawniczej

Aktualizacja: 17 lut 2019


Stawanie się profesjonalistą to długi i stopniowy proces, rozpoczynający się na studiach prawniczych i kontynuowany przez wiele lat. Przez cały ten czas decydujesz o tym, jakim będziesz prawnikiem. Tego wyboru dokonujesz wieloma małymi krokami - możesz nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że składają się one na tak ważną decyzję. W miarę jak stajesz się profesjonalistą - skutecznym narzędziem rozwiązywania problemów, uczciwym i umiejącym dokonywać doskonałych osądów, komunikującym się precyzyjnie, wykonującym wysokiej jakości pracę w sposób niezawodny i wydajny oraz realizującym cele klienta – zmieniasz się jako człowiek.


Jesteśmy tym, co robimy. Sposób, w jaki uczciwie wygrywasz sprawę, jest faktem mającym wpływ na kolejną sprawę, na ocenę klienta i - po wielu takich zwycięstwach - na to, jakim jesteś człowiekiem.

#1 Osądzaj perfekcyjnie


Osąd to wiedza, co robić i mówić oraz czego nie robić i nie mówić, aby poprawić sytuację lub zapobiec jej pogorszeniu. Doskonały osąd to najważniejszy czynnik oddzielający podejmowanie dobrych decyzji od podejmowania decyzji. Kiedy klienci polegają na Tobie, bardziej niż na czymkolwiek innym polegają na twoim osądzie. Znajomość prawa tu nie wystarczy. Prawnik, który zna prawo, ale nie ma dobrego osądu, jest prawnikiem, który wprawdzie wygląda na dobrze poinformowanego, ale popełnia zbyt wiele pomyłek, których można uniknąć.


Osąd jest umiejętnością rozpoznawania, jakie działania i słowa najprawdopodobniej rozwiążą problem lub mu zapobiegną. Jest on zależny od wyczucia sytuacji - instynktu czytania między wierszami i umiejętności ustalania, co się naprawdę dzieje, bez wyraźnego artykułowania. Działa na kilku poziomach jednocześnie - praktycznym, etycznym i moralnym.

Określenie "rozważny prawnik" odnosi się do prawnika, na którego osądzie można bezpiecznie polegać. Rozważny prawnik przewiduje ryzyko, upewnia się o braku błędów, i, w miarę możliwości, chroni klientów przed kłopotami.Jeśli jesteś początkującym turystą w grupie innych początkujących turystów, których nagła i nieprzewidywalna zamieć złapała wysoko w górach i wpadłeś w zaspy tak głębokie, że ledwo możesz chodzić, liczysz na dobry osąd przewodnika grupy wynajętego do poprowadzenia Cię przez góry. Gdy czujesz chłód i głód, nie chcesz, aby przewodnik podejmował nierozsądne decyzje, które mogłyby pogorszyć sytuację. Potrzebujesz przewodnika, który jest spokojny; myśli ostrożnie przed podjęciem działania, ale działa zdecydowanie; widzi, kilka kroków do przodu, konsekwencje działań; i jest w stanie pojąć wszystkie siły i czynniki, w tym naturę ludzką, które mogą wpływać na wydarzenia. Chcesz, żeby ta osoba Cię wydostała, a to wymaga czegoś więcej niż znajomość geografii gór i zasad ratownictwa: wymaga umiejętności podejmowania decyzji, dla których nie ma wytycznych i formuły.

Można mieć wiedzę, lecz nie umieć osądzać. Osąd jest wiedzą o tym, co należy zrobić.

#2 Bądź spójny


To Twoja największa wartość jako prawnika. Oznacza ona:

  • uczciwość tak niezachwianą, że wierzy Ci każdy, kto Cię zna;

  • instynkt co do tego, co słuszne i sprawiedliwe, tak wiarygodny, że inni szanują Twój moralny głos;

  • silne poczucie odpowiedzialności za sprawy powierzone Twojej opiece;

  • zrozumienie stosowności, która uniemożliwia Ci przejście na niewłaściwą stronę;

  • siłę, by opierać się naciskowi, by zrobić coś złego;

  • pokorę.

Posiadając te cechy, będziesz traktował ludzi z szacunkiem i empatią, niezależnie od ich życiowej pozycji.


#3 Przejmuj kontrolę


Często zdarza się, że sytuacja wymknęła się spod kontroli jeszcze zanim zatrudniono prawnika.Tak jest zawsze, gdy klient jest już z kimś w konflikcie. Dla osoby fizycznej lub małego przedsiębiorstwa sytuacja, w której utracono kontrolę tak bardzo, że trzeba wynająć prawnika, bywa przytłaczająca. Dla dużego przedsiębiorstwa jest ona może łatwiejsza, ale zagraża bytowi jego pracowników. Możliwe też, że sprawy akurat układają się pomyślnie, lecz klient chce, by nie zmieniło się to w przyszłości.

We wszystkich tych sytuacjach klient przede wszystkim oczekuje od prawnika kontrolowania - w miarę możliwości – tego co się dzieje. Przejęcie i sprawowanie kontroli wymaga czegoś więcej niż znajomości ustaw i orzecznictwa. Musisz mieć zdolność planowania z wyprzedzeniem, odmowy poddania się biegowi zdarzeń, działania pod presją, refleksji w warunkach stresu i rozwiązywania problemów.


#4 Wyznaczaj cele szczegółowe


Klient chce czegoś - wygrać proces, połączyć się z innym przedsiębiorstwem lub powstrzymać konkurencję. Jest to jego ogólny lub ostateczny cel. Na drodze o tego celu prawnik musi zrobić wiele rzeczy - opracować dowody, które uzasadniają osąd; przekonać sąd, by zezwolił na fuzję; sprawdzić, czy konkurenci działają legalnie. Są to cele przejściowe, strategiczne lub taktyczne.


Skuteczni prawnicy dokładnie znają cele i koncentrują swoją pracę na ich realizacji. Nie działają bezcelowo.#5 Pracuj efektywnie


Prawnik jest skuteczniejszy niż inni, jeśli osiąga lepsze wyniki w czasie rozliczeniowym lub jeśli otrzymuje te same wyniki w czasie krótszym niż płatne godziny. Sprawny prawnik prosperuje, a nieefektywny prawnik ciężko pracuje, nie mając za wiele do pokazania. Trudno być wydajnym bez ciężkiej pracy, ale ciężka praca to nie to samo, co skuteczność. Wielu nieskutecznych prawników długo pracuje, nie obsługując dobrze swoich klientów. Jeśli klient zrozumie, że tak jest - odejdzie. Wielu klientów biznesowych sprawdza rachunki swoich kancelarii prawnych i kontroluje opłacalność sposobów rozwiązywania problemów. Kancelarie, które nie zdają egzaminu, tracą klientów.


Czas - w tym czas innych ludzi - jest zasobem do efektywnego wykorzystania. 20-minutowa rozmowa z klientem obejmująca tylko 5 minut treści marnuje czas wszystkich. Klient założy, że ​​prawnik, który zmarnował swój czas, wykorzystuje swój czas nieefektywnie również pod innymi względami.

#6 Bądź przygotowany


Wiele zadań prawników przypomina góry lodowe: to, co widzi klient (czubek góry lodowej lub widoczna część pracy prawnika) to niewielki ułamek tego, co go wspiera (podwodna część góry lodowej lub przygotowanie do wystąpienia). W pracy prawnika stosunek przygotowania do efektów może nawet wynosić 15 lub 20 do 1.

Zaradność liczy się tu bardziej, niż błyskotliwość. Niewiele problemów prawnych rozwiązuje się dzięki wnikliwym przemyśleniom, których nikt wcześniej nie poczynił. Po prostu starannie zapoznaj się ze szczegółami i połącz je w pakiet - w nim znajdziesz rozwiązanie.


#7 Nie lekceważ faktów


Studia prawnicze wprowadziły Cię w błąd. Spędziłeś tyle czasu na nauce i analizowaniu prawa, że odniosłeś wrażenie, że kwestie dotyczące faktów są łatwe. Nie są łatwe i nie są również marginalne.


Fakty musisz najpierw zebrać (od klienta i z innych źródeł), przeanalizować je, a następnie ich użyć aby udzielić klientowi porady prawnej, poprowadzić negocjacje lub przekonać sąd do Twoich racji.#8 Odrzuć przekonania


Wkrótce podejmiesz decyzję. Wiesz, że musisz znać 6 rzeczy, aby ją podjąć. Znasz już 5 z nich. Co do 6. zgadujesz, ale jesteś pewny, że Twoje przypuszczenia są trafne. Możesz teraz polegać na swoich przypuszczeniach (przyjąć założenie), lub możesz poświęcić trochę wysiłku, aby dowiedzieć się, jaka jest prawda.


Nie wszystkie założenia są złe. Czasem prawnik dokonuje tymczasowego założenia, ponieważ prawdy nie można jeszcze ustalić, a praca musi postępować. Czasem równoważy ryzyko i przyjmuje założenie, ponieważ decyzja jest mało znacząca, a koszt poznania prawdy byłby zbyt duży. A czaem musi przyjąć określone założenie, ponieważ prawdy nie można ustalić.


Jednak wielu założeń, które będą Cię kusić, nie powinieneś przyjmować. Zasadniczo, jeśli nie wiesz, czy coś jest prawdą, dowiedz się tego. A jeśli musisz przyjąć założenie, mów o tym, tak abyś i Ty i ludzie, którzy na Tobie polegają, wiedzieli jakie jest ryzyko.


Najbardziej niebezpiecznymi założeniami są te nieświadome - te, o których nawet nie wiesz, że je robisz. Na przykład wtedy, gdy rozmawiasz z kimś i ten ktoś wywodzi fakty ze spraw, których Ty nie znasz. Możesz zadać dodatkowe pytania, ale przeważnie zakładasz że tak jest, nawet nie zdając sobie sprawy, że to robisz. Tworzysz te założenia ponieważ: 1) nie chcesz wypaść głupio; 2) nie chcesz wydać się agresywnym, ciągle przerywając pytaniami; 3) większość tematów rozmów nie jest wystarczająco ważna, aby zasługiwać na dokładne poznanie.

W zawodzie prawnika nieświadome założenie jest szczególnie niebezpieczne. Gdy nie zdajesz sobie sprawy, że przyjmujesz założenie, nie możesz go kontrolować. Nie można zmierzyć ryzyka związanego z nieświadomym założeniem i nie można zobowiązać się do poznania prawdy tak szybko, jak to możliwe.


Jedynym sposobem na pokonanie tego problemu jest nauka rozpoznawania tego, czego nie znasz i świadome decydowanie, co z tym zrobisz.


# 9. Graj, by wygrać


Kino prawie zawsze przedstawia prawników w akcji przed sądem. Ale wielu prawników prawie nigdy nie zbliża się do sali sądowej. Praktyka prawa dzieli się na dwie części. Jedną z nich jest rozstrzyganie sporów, często na drodze sądowej. Druga to transakcje: doradztwo prawne w sytuacjach, w których nie ma sporu. Niektórzy prawnicy zajmują się tylko sporami sądowymi. Niektórzy robią tylko transakcje. A niektórzy robią jedno i drugie.


Prawnicy zajmujący się sporami dbają o ochronę klientów, którzy już są w konflikcie. Doradcy transakcyjni planują i sporządzają projekty dokumentów, aby osiągnąć cele klienta minimalizując ryzyko konfliktu, ponieważ konflikt może uniemożliwić lub uczynić droższym osiągnięcie tych celów.


Spór jest tym, co socjologowie nazywają grą o sumie zerowej: tym, co zyskuje jedna strona, jest to, co traci druga strona. Jeśli powód uzyska 100 000 zł, pozwany traci 100 000 zł. W rzeczywistości średnia jest mniejsza od zera, ponieważ każda strona musi ponieść koszty, aby rozwiązać konflikt. Natomiast doradztwo transakcyjne zwykle nie jest grą o sumie zerowej. Jeśli dwie osoby zawrą umowę - zgadzają się na obrót pieniędzmi w zamian za towary lub usługi - każda z nich przewiduje, że osiągnie lepszy wynik, niż bez zawarcia umowy. Jeśli transakcja działa zgodnie z planem, jest to więc sytuacja korzystna dla obu stron. Zadaniem prawnika zajmującego się transakcją jest takie zaplanowanie i przygotowanie umowy, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że będzie ona działać zgodnie z planem klienta.


# 10. Naucz się liczyć

Duża część tego, co robią prawnicy, wiąże się z realokacją pieniędzy. Udzielając porady opracowujesz listę opcji wyboru dla klienta. Jeśli pieniądze stanowią znaczącą część decyzji, każdą opcję można wycenić w kategoriach pieniężnych. Załóżmy, że opcja A oferuje 50% szansy na zdobycie 100 000 zł, podczas gdy opcja B daje 75% szansy na zdobycie 50 000 zł. Oczekiwana wartość opcji A wynosi 50 000 zł, ponieważ klient ma 50% szansy na uzyskanie 100 000 zł, a oczekiwana wartość opcji B wynosi 37 500 zł, ponieważ klient ma 75% oczekiwanie na uzyskanie 50.000 zł.


Jeśli nie lubisz liczb, możesz opisać opcje tylko słowami i nigdy nie włączać w to matematyki. Ale byłoby to niepełne doradztwo. Bez liczb klient nie może w pełni zdecydować, zwłaszcza w odniesieniu do wartości pieniądza w czasie.


# 11. Doradzaj wystarczająco


Prawnik, który doradza za mało, wykonuje pobieżną lub bezsensowną pracę. Prawnik, który doradza za dużo, robi problem ze wszystkiego, niezależnie od tego czy dana kwestia ma znaczenie, czy też nie.


Ludzie biznesu używają określenia "zabójcy transakcji" w odniesieniu do prawników, którzy regularnie doradzają za dużo. Skoncentruj się na tym, co jest naprawdę potrzebne, aby klient osiągnął sukces. Zapewnij mu odpowiednią relację z prawnikiem - nie więcej i nie mniej.


#12. Dąż do równowagi


Szczęście - zarówno w pracy, jak poza nią - jest najsilniej skorelowane ze stopniem autonomii wynikającej z wolności wyboru sposobu wykonywania pracy; kompetencji; interakcji z klientami, kolegami, przyjaciółmi i rodziną; wewnętrznej radości w wykonywaniu pracy i świadomości, że praca jest spójna z wartościami.


Twoje szczęście jest częściowo związane z pracą, a częściowo z życiem, które prowadzisz z dala od pracy. Zdrowy związek między pracą a resztą życia nazywa się równowagą. Twoja rodzina i inne osoby, na których Ci zależy, nie są mniej ważne niż kancelaria. Każdy dzień, w którym nie spędzasz czasu z nimi, jest dniem, którego nie możesz odzyskać później, bez względu na to, jak bardzo byś chciał.


Zrób coś, co nie ma nic wspólnego z prawem: sport, gotowanie dla przyjemności, ogrodnictwo, coś artystycznego lub duchowego. Nie tylko Cię to odświeży, ale także pomoże Ci stać się szczęśliwszą i pełniejszą osobą.


Uczciwość odgrywa w tym szczególną rolę. Jest to nie tylko Twój profesjonalny zasób, lecz również jeden z kluczy do szczęścia. Jeśli wiesz, że działasz uczciwie, masz więcej szacunku dla siebie i wierzysz, że naprawdę zasłużyłeś na miłość i szacunek innych.
Źródła:

S. Krieger, K. Neumann, Essential Lawyering Skills, Wolters Kluwer 2015.

D. Schoen, Educating the Reflective Legal Practitioner, 2 Clinical L. Rev. 1995, p. 231-239.

©2018 by joannaosiejewicz.