Referaty na wygłoszone konferencjach naukowych 

 1. Joanna Osiejewicz, Tłumaczenie uwierzytelnione w Unii Europejskiej jako przedmiot harmonizacji, konferencja naukowa "Przestrzenie Przekładu 5" pod patronatem Komisji Przekładoznawstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, 24-25 października 2019, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sosnowiec.
   

 2. Joanna Osiejewicz, Legal Communication of the European Court of Human Rights: a mechanism for the contemporization of social and legal concepts, the Conference of the International Language and Law Association (ILLA), "Taking Language and Law Seriously", September 11-14, 2019, the University of California at Los Angeles (UCLA) Law School, USA.
   

 3. Joanna Osiejewicz, Analiza lingwistyczna listu pożegnalnego Kurta Cobaina - między poznaniem a prawdą sądową", 28. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, 5–6 kwietnia 2019, Instytut Filologii Obcych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
   

 4. Joanna Osiejewicz, „Multicultural Lawyering in the European Union”, International Congress “Interculturality and Integration of Minorities in the European Union”, March 26-27, 2019. Kings Juan Carlos University, Madrid, Spain.
   

 5. Joanna Osiejewicz,“New Polish Law on personal data protection in Research Activity”, Jean Monnet Centre of Excellence "Rights and Science", University of Perugia in collaboration with Regione Umbria Office, Final Conference “Privacy and Research Activity under the light of Reg. (EU) 2016/679 ”. Regione Umbria Office, 4 lipca 2018, Bruksela, Belgia.
   

 6. Joanna Osiejewicz, “Protection of children's rights in armed operations in the conditions of cybernetic communication”, 10th World Congress of Constitutional Law, 2018: "Violent Conflicts, Peace-Building and Constitutional Law." WORKSHOP #10 Children in Violent Conflict Zones, 18-22 czerwca 2018, Seul, Korea.
   

 7. Joanna Osiejewicz, “Ensuring Security of Gas Supply and Promotion of Renewable Energy Sources - Simplicity and Complexity of the EU Narrative”, European Law Institute (ELI) Administrative Law SIG Conference on the Implication of the European Commission’s White Paper on the ‘Future of Europe’ on European Administrative Law. In cooperation with Andrássy University Budapest, ELTE University Budapest and the Constitutional Court of Hungary, 6–7 czerwca 2018, Andrássy University Budapest, Budapeszt, Węgry.
   

 8. Joanna Osiejewicz, “The Fundamental Right of Confidential Communications between Lawyers and their Clients”, X. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”. Organizatorzy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania); Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny). 23-24 kwietnia 2018 r., Sejm RP, Warszawa.
   

 9. Joanna Osiejewicz, „Lingwistyczne aspekty prawa znaków towarowych”, 27. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, 13–14 kwietnia 2018, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
   

 10. Joanna Osiejewicz, „Legal Communication and Translation Standards in the EU Internal Market”,II International Scientific and Educational Forum „Association Agreement: from Partnership to Cooperation”. Organizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski (Poland); Uniwersytet Gdański (Poland), Center For Strategic Initiatives and Progressive Development (Ukraine); Koshitsky Technical University (Slovakia); Varna Free University „Černorizec Hrabǎr“ (Bulgaria); Chernigov National Technological University (Ukraine); National University Ostroh Academy (Ukraine); Higher Educational Institution University of Educational Managment Naps (Ukraine); Educational-Scientific Institute of Finance, Banking Matters of The University of the State Fiscal Service of Ukraine (Ukraine); National Institute of Economic Research (Georgia); All-Ukrainian Institute of Eurasian Studies and Oriental Studies (Ukraine); Institute for Social Policy of the Region (Ukraine). 21-26 stycznia 2018 r., Zakopane.
   

 11. Joanna Osiejewicz, „Zjednoczona w różnorodności. Prawo Unii Europejskiej wobec wielojęzyczności”,II Zielonogórskie Spotkania Konstytucjonalistów: Aktualne problemy prawa konstytucyjnego, 16-17 października 2017 r., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
   

 12. Joanna Osiejewicz, „Sprawiedliwość językowa w prawie środowiska: ludy tubylcze a narody Unii Europejskiej”,26. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, 7-8 kwietnia 2017, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona  Góra.
   

 13. Joanna Osiejewicz, „Human Rights Due Diligence of Business Enterprises under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”,I International Educational and Scientific Forum "Human Rights: Theory and Practice". Organizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji; Center For Strategic Initiatives and Progressive Development (Ukraine); NGO "Ukrainian Center Of Human Rights and the Development of Educational Innovations"; Educational and Research Institute of Finance and Banking at the University of the State Fiscal Service of Ukraine (Ukraine); Institute of Global Strategies Management; National University "Ostroh Academy" (Ukraine); Educational and Research Law Institute of National Aviation University (Ukraine).  23-28 stycznia 2017 r., Zakopane.
   

 14. Joanna Osiejewicz, “You May Say I'm a Dreamer”: Legal Framework for Using Isotope of Helium as a New Source of Energy in the Service of Mankind”. International Academic Conference “The Law of New Technologies in the International Dimension”, 20 października 2016 r., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
   

 15. Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz, “Referendum ogólnokrymskie jako instrument manipulowania prawem międzynarodowym”, I Zielonogórskie Spotkania Konstytucjonalistów. Aktualne Problemy Referendum, 17-19 października 2016 r., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra. 
   

 16. Joanna Osiejewicz, “The Right of Translation in International and European Union Law”, Joint Interdisciplinary Conferences. The 4thInternational Symposium on Art, Science and Technology MEDEA’2016.  The 1stInternational Symposium on Legal Implications of Cyber Society ISLICS’2016. The 1st International Symposium on Physics Technology and Art. PTA’2016. „Joint Conferences of Advanced Materials” The 13th Conference of Functional and Nanostructured Materials FNMA’16. The 7th Workshop on Nanotechnology PoWieFoNa’2016. Organizatorzy: Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Zielonogórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Lubelska, Politechnika Gdańska. Pod patronatem Uniwersytetu Ateńskiego i Edukacyjnego Instytutu Technologicznego Wysp Jońskich. 03-10 września 2016 r., Technological Educational Institute of Ionian Islands, School of Technological Applications, Department of Environment Technologists, Alykes, Zakynthos, Grecja.
   

 17. Joanna Osiejewicz, “Prawa ludności tubylczej do czystego środowiska naturalnego w konfrontacji z wydobyciem ropy naftowej w Delcie Nigru”,VIII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50. rocznicy podpisania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka  oraz 35. rocznicy podpisania Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne. Organizatorzy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji); Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny); European Association of Former Members of Parliament of the Council of Europe Member States (FP-AP). Współpraca: Biuro Rady Europy w Warszawie; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; Fundacja Innowacja; Fundacja Praw Obywatelskich. 17-19 kwietnia 2016 r., Sejm RP, Warszawa.
   

 18. Joanna Osiejewicz, „Prawnomiędzynarodowe aspekty tłumaczenia traktatów”, Konferencja Naukowa „Lingwistyka Stosowana. 35 lat PTLS”, Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej i Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 15-16 kwietnia 2016 r., Warszawa.
   

 19. Joanna Osiejewicz, „Prawo do bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej”, VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. rocznicy podpisania Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot „W stronę nowej strategii wobec Azji”. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. Organizatorzy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Ekonomii i Administracji); Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny). Współpraca: Biuro Rady Europy w Warszawie; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; Towarzystwo Azji i Pacyfiku; Fundacja Innowacja. Honorowy patronat: przewodniczący Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, Joachim Rücker. 13-15 kwietnia 2015 r., Sejm RP, Warszawa.
   

 20. Mariusz Muszyński, Joanna Osiejewicz, „UN-vertraglicher Menschenrechtsschutz in Bezug auf sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität”,Międzynarodowa Konferencja Naukowa „’Sexuelle Orientierung‘ als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?“, 23-24 października 2015 r., Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
   

 21. Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz, „Zatrzymanie, zastosowanie środków przymusu i wykonywanie innych uprawnień władczych przez funkcjonariuszy obcego państwa w świetle Konstytucji RP”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polsko-niemiecka współpraca w zakresie policyjnych pościgów transgranicznych“. Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach, 16 października 2015 r., Słubice.
   

 22. Joanna Osiejewicz, „Kształcenie tłumacza a dostęp do sądu w perspektywie europejskiej”, 57. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego: „Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego”, 17-19 września 2015 r., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
   

 23. Joanna Osiejewicz, „Energy security in the Energy Union”, International Academic Conference „The Meaning of the Term ‘Security’ in Legal Sciences – Selected Aspects, 28 maja 2015 r., Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji, Zielona Góra.
   

 24. Joanna Osiejewicz, "Stan nadzwyczajny w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej". Ogólnopolska konferencja naukowa „Stan nadzwyczajny jako zagadnienie polityczno – prawne”. Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii oraz Wydział Prawa i Administracji 16 – 17 października 2014 r., Zielona Góra.
   

 25. Joanna Osiejewicz, „The necessity for legal education of court interpreters and sworn translators in the light of the Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Legal education in contemporary Europe”, 30 września - 2 października 2014 r., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
   

 26. Mariusz Muszyński, Joanna Osiejewicz, Die Integration behinderter Menschen in das Arbeits- und Erwerbsleben: Anreiz- oder Sanktionensystem? Konferencja Międzynarodowa „Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften: Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen“, 9-10 maja 2014 r., Polska Akademia Nauk w Warszawie. 
   

 27. Joanna Osiejewicz, „Zdolność traktatowa Polski - atrybut suwerena?”, Konferencja naukowa „Zysk czy Strata? Dziesięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Aspekty prawne, gospodarcze i polityczne”, 28 marca 2014 r., Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
   

 28. Joanna Osiejewicz, „Unia Europejska w drodze do spójności prawnej”,Konferencja naukowa “Dokąd zmierza Unia Europejska, czyli ustrój i zadania UE w przyszłości”, 19 marca 2014 r., Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.

©2018 by joannaosiejewicz.